Byggskivor, icke brännbara

stenskiva, mineritskiva och vartti-skiva som tillverkats efter år 1988

Om stenskivan innehåller asbest mottas skivan som asbestavfall, läs mera under asbest.

Hör till avfallsslaget

Blandavfall

Sorteras som icke brännbart blandavfall på avfallstationen.

Information om avfallet

Blandavfall är avfall som blir kvar då man först har sorterat ut återvinningsbart avfall. Blandavfallet kan bestå av en eller flera avfallssorter.

Små mängder blandavfall sorteras i fastighetens blandavfallskärl. Stora partier och stora föremål ska alltid föras till avfallsstationen

Insamlingsställen

Fastighetens blandavfallskärl
Avfallsstationer:
Pris
7.50 € / under 200 l
17.50 € / påbörjad m3
Mottagningsställen och mängdbegränsningar
Askola avfallsstation: under 2 m3
Hangö avfallsstation: ingen mängdbegränsning
Ingå avfallsstation: under 2 m3
Karis avfallsstation: under 2 m3
Karislojo avfallsstation: under 2 m3
Högfors avfallsstation: under 2 m3
Lojo avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Lovisa avfallsstation: under 2 m3
Borgnäs avfallsstation: under 2 m3
Borgå avfallscentral: ingen mängdbegränsning
Pusula avfallsstation: under 2 m3
Strömfors avfallsstation: under 2 m3
Sibbo avfallsstation: under 2 m3
Ekenäs avfallsstation: under 2 m3
Vichtis avfallsstation: under 2 m3

Vad händer med avfallet?

Blandavfall som samlats in från fastigheter och brännbart blandavfall som mottagits på avfallsstationerna används för energiutvinning. Blandavfallet har sedan 2014 omvandlats till elektricitet och värme i ett avfallskraftverk.

Läs mera om materialets återvinning
Vantaan Energia Oy
Kotkan Energia Oy