Betong i flytande form

våt betong

Hör till avfallsslaget

Betong- och tegelavfall

Information om avfallet

Betong- och tegelavfall är sådant avfall som uppkommer vid byggnation och rivning.

Betong- och tegelavfall som har sorterats separat tas emot på avfallsstationerna och avfallscentralerna. I betongavfallet får finnas järn och stål som finns i betongen, samt små mängder kakel som sitter fast i betongen
Om det finns misstankar om att betong- och tegelavfallet innehåller skadliga
ämnen, ska avfallets avstjälpningsduglighet utredas och man måste kommer överens om mottagningen på förhand.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
4.50 € / under 200 l
9.50 € / påbörjad m3
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Av returbetong tillverkas betongkross som med tillstånd kan användas för mark- och infrabyggnad, som till exempel vägar, parkeringsområden eller som bottenmaterial för idrottsplatser. Dessutom kan returbetong ersätta andra aggregat inom betongindustrin.

Läs mera om materialets återvinning
Rudus Oy