Avfallsäpplen

äpplen med mumiesjuka, fruktmögel, skämd frukt

Hör till avfallsslaget

Äpplen

Information om avfallet

Äpplen är bioavfall. På avfallsstationerna samlas de in separat. I äppel-kärlen på avfallsstationerna kan man sortera trädgårdens överblivna äpplen och andra frukter och bär.

Små mängder kan man kompostera i en kompostor som är skyddad från skadedjur eller lägga i bioavfallskärlet.

Insamlingsställen

Avfallsstationer:
Pris
0.00 €
Mottagningsställen och mängdbegränsningar

Vad händer med avfallet?

Från hushållskomposten får du trädgårdsmylla. Bioavfallet som samlas in på vårt område transporteras till biogasansläggningar i hemlandet. Av avfallet framställs biogas genom rötning. Biogas kan till exempel användas som bränsle för privatbilar, för den kommunala avfallshanteringens nyttofordon eller för stadsbussar. Rötningsresterna som uppstår när gasen framställs kan användas exempelvis som gödsel inom jordbruket.

Läs mera om materialets återvinning
Gasum Oy