Information om avfallshantering i Rosk’n Rolls väggkalender

28.11.2017 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters väggkalender delas ut med posten till alla hushåll inom Rosk’n Rolls verksamhetsområde i slutet av vecka 48. I kalendern finns rikligt med information om avfallshanteringen, bl.a. kontaktuppgifter till områdets avfallsstationer och information om nya öppettider som träder i kraft i början av 2018. I mittuppslaget finns dessutom Hemmets sorteringsguide, som är löstagbar.  

I kalendern finns också tidtabellerna för de ambulerande avfallsinsamlingarna år 2018. Bilarna Otto och Romulus, som samlar in farligt avfall och metallskrot, ambulerar i alla kommuner på våren, och i västra Nyland också på sommaren. I östra Nyland sköts sommarturen enligt tradition med Otto-båten, som samlar upp avfall från Borgå, Sibbo och Lovisa skärgård.

Temat för bilderna i år 2018 kalender är en naturupplevelse. Bilderna från västra och östra Nyland har skickats in av Rosk´n Rolls kunder. Också nästa år kan invånarna skicka in sina naturfoton för att publiceras i följande års kalender. Närmare anvisningar finns i kalendern.

Kalendern har finansierats med grundavgiften och anvisningarna om mottagning och sortering av avfall samt prisuppgifterna i kalendern gäller privata hushåll.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänster produceras av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Tjänstens verksamhetsområde täcker Hangö, Ingå, Högfors, Lojo, Sjundeå, Raseborg och Vichtis i västra Nyland samt Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå och Sibbo i östra Nyland.

Fick du inte kalendern?

Kalendern delas ut av Posten. Om du av någon orsak inte fått kalendern med posten kan du beställa den på adressen neuvonta@rosknroll.fi.