Info om avfallshantering delas ut i varje hem

20.4.2020 Meddelande

Rosk’n Rolls kundtidning Roskis ges ut torsdagen 23.4. Tidningen, som har en förnyad look, innehåller mycket information om avfallshanteringstjänster för hem och sommarstuga samt tips för sortering av avfall. I vårens tidning berättas också mer omfattande om t.ex. återvinning av plast.

Posten delar ut tidningen som ett offentligt meddelande till alla fast- och fritidsbosatta på avfallsbolagets 12 kommuners område. Kolla din post och ta tidningen till vara!

Läs nättidningen

Vårens Otto och Romulus -insamlingar har ställts in

På grund av coronaepidemin har insamlingarna av metallskrot och farligt avfall i maj ställts in. Ersättande turnéer försöker ordnas i höst.