Hushåll söks med till ett sorteringsförsök

17.3.2017 Meddelande

Till forskningsprojektet om sortering och återvinning av avfall som inletts av Rosk´n Roll avfallshanteringstjänst söker man nu deltagare från Borgå och Sibbo. Fastigheterna som deltar i forskningen får två flerfackskärl till sin gård till priset av ett.

Vid en vanlig flerfacksinsamling finns ett kärl med fyra fack på fastighetens gård. I det experiment som börjar i juni får man två avfallskärl med fyra fack till den egna gården och antalet avfallsslag som regelbundet avhämtas ökar till åtta. Insamlingen kommer omfatta bl.a. bioavfall och förpackningsplast.

Syftet med det projekt som stöds av miljöministeriet är att öka hushållsavfallets återvinningsgrad och att utveckla en flerfacksinsamling av avfall som fungerar bättre än tidigare. Till försöket söker man deltagare från Söderkulla i Sibbo och tätorterna i närhet av Borgå centrum. Rosk´n Roll avfallshanteringstjänst har sänt en förfrågan om deltagande till hushållen i området, men man kan också ansöka om att få delta via den här elektroniska blanketten.

Av de som anmält sig väljs sammanlagt 200 hushåll med till forskningen, både nuvarande flerfackskunder samt nya användare av flerfackstjänsten. De hushåll som deltar i projektet betalar för tjänsten det normala priset för flerfackstjänsten, men enbart för ett 360 liters kärl. Priset är 13,94€/tömning med två veckors tömningsintervall.

En avfallsbil försedd med olika fack för olika avfallsslag tömmer insamlingskärlen. Bilen tömmer lasten på Borgå avfallscentral där avfallet lastas vidare för återvinning: nyttoavfallet till vederbörliga insamlingsanläggningar och blandavfallet till avfallskraftverket för att utnyttjas som energi.

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänstens samarbetspartner i forskningsprojektet är Sustecon Oy, Reno Norden Oy och PWS Finland Oy. 

Läs mer om forskningen