Fusionsplanen för Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab har godkänts

19.6.2018 Meddelande

Styrelserna för Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) och Rosk’n Roll Oy Ab (RR) har på sina möten den 14 juni 2018 godkänt fusionsplanen och beslutat att registrera den i handelsregistret. Verkställande av fusionen förutsätter ännu bland annat beslut på bolagsstämman. Den planerade verkställighetsdagen för bolagens fusion är den 1 januari 2019.

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab är kommunalt ägda avfallshanteringsbolag som verkar i västra och östra Nyland. Styrelserna vid ÖNA och RR har rett ut fusioneringens fördelar. Bolagens fusionering visade sig vara en positiv lösning bl.a. med tanke på ekonomi, miljöskydd och verksamhetens säkerhet. Utifrån detta undertecknade avfallsföretagens ägargrupper år 2012 ett fusioneringsavtal för att förena ÖNA:s och RR:s verksamheter till ett företag som kommer att fungera under namnet Rosk’n Roll Oy Ab.

En förutsättning för företagens fusion var bland annat avskaffa det privata minoritetsandelsinnehavet (0,38 %) genom inlösningen av minoritetsandelsägarnas aktier i RR före fusionen. Stridigheter som uppstod kring avståendet från minoritetsandelsägandet behandlades ända upp i Högsta domstolen. I mars 2018 tog Högsta domstolen RR:s parti vilket möjliggjorde fortsättningen av fusioneringsprocessen.   

ÖNA och RR har förenat sina funktioner under hela den fem år långa rättsprocessen och fungerar redan i praktiska uppgifter som ett företag.