Flerfackstjänst inleds i Lojo och Vichtis

27.4.2017 Meddelande

Rosk’n Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsten har erbjudit flerfackstjänst för hushåll i angivna tätorter i Vichtis och Lojo. Tillräckligt många kunder anmälde intresse för flerfackstjänsten, och tjänsten kan inledas i maj.

Flerfackskärlen levereras till kunderna under sista veckan i april och flerfacksbilen besöker västra Nyland för första gången den 10 maj. Närmare tömningsdatum har meddelats till kunderna tillsammans med sorteringsanvisningarna.

Flerfackstjänst är ett sätt att vara ansluten till avfallshanteringen. När man ansluter sig till tjänsten byter vi ut blandavfallskärlet hemma på gården till ett avfallskärl med fyra fack, där blandavfall, förpackningsglas, metall och kartong sorteras. Om så önskas går det också att få ett papperskärl till.

En del av kunderna har önskat att förpackningsplast skulle bli en särskild sorteringskategori. Vilka typer av avfall som sorteras i flerfackskärlet är dock summan av många faktorer.

”Vilka avfall som sorteras separat väljs så att det lönar sig ur endera miljö- eller ekonomiperspektiv. Till exempel förundras många över att metall och glas sorteras separat trots att det ackumuleras en relativt liten mängd av dessa i hushållen. Ur avfallshanteringssynpunkt är det dock viktigt att separera just de här typerna av avfall från blandavfallet. Glas och metall kan nämligen inte utnyttjas som energi”, förklarar servicechef Tuija Klaus.

”Att samla in och dra nytta  av förpackningsplast är fortfarande en ganska ny sak i Finland.” I år undersöker vi insamling av förpackningsplast i experimentet med flerfackskärl som börjar i östra Nyland.  Vi är beredda att överväga på nytt vilka avfallssorter som ska sorteras i flerfackskärlen om forskningsresultaten eller avfallssorternas mängd visar att vi borde göra det.    Man får också ge oss respons i ämnet”, tillägger Klaus.

Nya områden övervägs efter sommaren

I inledningsfasen är flerfackstjänsten tillgänglig i Lojo i Virkkala, Moisio, centrala Lojo, Ventelä, Immula och Muijala, och i Vichtis i Nummela, Hiidenranta och Lankilanrinne.  Från och med maj är flerfacksinsamling i dessa områden en del av Rosk’n Rolls normala serviceutbud och man kan beställa tjänsten när som helst.

”Efter sommaren kan vi utvidga tjänsten till nya områden, om det finns efterfrågan och sopbilen hinner med den på sin dagsrutt. Till exempel har kyrkbyn i Vichtis föreslagits.”, nämner Tuija Klaus.