Städning vid ekopunkt.

Ekopunkten i Hiidenranta ur bruk

8.5.2020 Meddelande

Rosk’n Rolls ekopunkt i Hiidenranta i Vichtis, Tiesmäenkuja, har tagits ur bruk. Ekopunkten befann sig på en hyrestomt, som är säljd. 

De närmaste ekopunkterna är Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab:s ekopunkter i Nummela centrum i samband med K-Supermarket (Keskikuja) samt Prisma (Naaranpajuntie). 

“Det är möjligt, att en ersättande ekopunkt kan senare komma på området, antingen Rinkis eller vår, men det har inte ännu gjorts några beslut”, berättar transportchef Kaj Karlstedt från Rosk’n Roll.