Du bör meddela om insamling av bioavfall eller om kompostering      

30.5.2023 Meddelande

Sorteringsskyldigheten för bioavfall börjar i höst i de största tätorterna i Lojo och Vichtis. De som bor på de här områdena bör meddela om de beställer insamlingsservice för bioavfallet eller komposterar det själv.

I början av juni skickar Rosk’n Roll brev till invånarna i tätortsområdet Nummela i Vichtis med upplysningar om olika insamlingsalternativ och en uppmaning om att ta kontakt. Nummelaborna bör träffa sitt val i juni.

Brev har gått ut till Lojoborna redan tidigare, men anmälningar för många fastigheter saknas fortfarande. Om du bor i Lojo huvudtätort och har fått brev från Rosk’n Roll bör du senast nu beställa insamlingsservicen för bioavfallet eller göra en komposteringsanmälan.

Det går behändigt att beställa insamlingsservicen för bioavfall eller anmäla om kompostering via ett formulär som finns på adressen rosknroll.fi/sv/bioavfall. På samma sida hittar du även kartorna över tätorterna där sorteringsskyldigheten gäller.