Det nya året kommer med endast små ändringar i avfallsstationernas prislistor

29.12.2015 Tiedote

Det nya året kommer med endast små ändringar i Rosk’n Roll Oy Ab:s och Östra Nylands Avfallsservice Ab:s tjänster och avgifter. Höjningen av avfallsskatten som träder i kraft i början av årsskiftet förs inte till bolagens avgifter. Ändringarna i avgifterna beror på förändringar i avfallsbehandlingen.

Den mest märkbara förändringen finner man i Östra Nylands Avfallservice Ab:s prislista. Priset inklusive mervärdesskatt för mottagning av byggavfall höjs i början av året från 130,20 euro till 161,20 euro. I västra Nyland höjs företagspriset för byggavfall i ett senare skede.

I framtiden är det gratis för företag att föra förpackningsglas till Domargårds avfallscentral. Priset inklusive mervärdesskatt för förpackningsglas var tidigare 111,60 euro per ton.

Därtill mottas stubbar från företag i östra Nyland till ett förmånligare pris än vad det hittills varit. Tidigare togs större lass med stubbar emot med avgiften för byggavfall. Vid Domargårds avfallscentral och Mömossens avfallsstation har mindre lass med stubbar från företag tagits emot med avgiften för byggavfall och vid de övriga avfallsstationerna med kubikpriset för blandavfall. Stubbar från hushåll har tagits emot med kubikpriset för blandavfall vid alla avfallsstationer. Från och med början av 2016 är priset för stubbar från hushåll 3 euro per styck. Lastbilslass med stubbar från hushåll har en avgift på 42,78 euro per ton. Samma pris har även lass med stubbar från företag. Stubbar tas endast emot med detta förmånligare pris på Domargårds avfallscentral i Borgå och Mömossens avfallsstation i Sibbo. Vid de övriga avfallsstationerna tas stubbar även i fortsättningen emot med kubikpriset för blandavfall.

I västra Nyland mottas stubbar endast vid Munka avfallscentral samt vid Karis och Vichtis avfallsstationer. Ett lass med stubbar som väger under 160 kilo kostar 7 euro, 160-410 kilo 17 euro och avgiften för större lass med stubbar kostar 37,46 euro per ton.

Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab har inlett som operatörer för Finsk Däckåtervinning Ab. Från och med årsskiftet mottas personbils-, lastbils- samt traktordäck utan fälg gratis vid alla avfallsstationer. Mottagningen av däck på fälg är fortsättningsvis kostnadsbelagd.

Den avgiftsfria mottagningen av träförpackningar har påbörjats vid Östra Nylands Avfallsservices Domargårds avfallscentral och Mömossens avfallsstation. Vid Rosk’n Rolls avfallsstationer har man redan tidigare mottagit träförpackningar utan avgift.

I östra Nyland tas en ny avgift i bruk för vägning av större lass med avfall från hushåll. Vägningsavgiften för alla avfallstyper som debiteras enligt vikt är 17,36 euro per gång.

Det finns skillnader mellan avgifterna på de olika avfallsstationerna. Avfallspriserna påverkas även av lastens storlek samt om avfallet kommer från hushåll eller företagsverksamhet.