Det är lätt att göra en komposteringsanmälan – gör så här

7.3.2023 Aktuellt

Kompostering hemma på gården är ett miljövänligt och förmånligt sätt att ta till vara bioavfall. Kompostering intresserar men väcker också många frågor. Längst ner i artikeln hittar du svaren på en rad vanliga frågor.

Blanketten för komposteringsanmälan hittar du här.

Enligt avfallslagen bör man göra en komposteringsanmälan till avfallshanteringsmyndigheten. Anmälningsskyldigheten gäller samtliga fastigheter som komposterar, både i tätorter och på glesbygden.

Anmälan görs behändigt på blanketten som finns på avfallshanteringsmyndighetens webbplats ujlk.fi/sv/.

”På blanketten fyller man i information om kompostering och om kompostorn samt anger kontaktuppgifterna på personen som ansvarar för komposteringen”, säger avfallshanteringschef Christine Perjala.

Komposteringsanmälan bör göras till avfallshanteringsmyndigheten senast två månader efter att man börjat kompostera. För att informationen hålls aktuell bör anmälan förnyas med fem års mellanrum.

Om man redan komposterar, såsom många gör, ska anmälan göras direkt. Det gäller även kunder som före år 2022 meddelat att de komposterar, och som då gjort en anmälan.

I kompostorn passar
  • matrester
  • skal från frukter, grönsaker och ägg
  • filterpåsar och tepåsar
  • äggkartonger
  • hushållspapper och servetter
  • blommylla och växtdelar
I kompostorn passar inte
  • ämnen som inte förmultnar såsom cigarettfimpar, aska, kalk samt dammsugarpåsar

Fram till årsskiftet har cirka 6000 komposteringsanmälningar gjorts i västra och i östra Nyland.

Viktigt att komma ihåg är att matrester endast får komposteras i en sluten, värmeisolerad kompostbehållare, med tätt lock och botten.

En anmälan behövs däremot inte för kompostering av trädgårdsavfall.

På basis av informationen insamlad via komposteringsanmälningarna kan man räkna ut återvinningsprocenten för bioavfall i Finland.