Det är inte gratis att återvinna avfall

13.10.2022 Aktuellt
Kahmari Vantaan jätevoimalan jätebunkkerissa
Gripskopan lyfter avfall från bunkern till eldstaden i Vanda Energis avfallskraftverk.

Då och då frågas det av avfallshanteringsbolag varför man måste betala för att avfallskärlet töms eller för att man för vissa avfall till avfallsstationen för återvinning.

Det här beror på att det inte är gratis att transportera, återvinna eller hantera avfall. Rosk’n Roll betalar för att största delen av avfallet, också blandavfallet, hanteras i avfallsverk. Endast några avfallssorter, såsom metall och trä, är värda pengar. Kommuninvånarnas avfallsavgifter hålls i styr och servicenätet upprätthålls med inkomster också från de här avfallsslagen.

En del av det avfall som tas emot avgiftsfritt är sådant avfall som omfattas av producentansvar, och för de här kostnaderna står tillverkare och importörer. Avfall som omfattas av producentansvaret är bland annat förpackningar, papper och elapparater.

I Finland finansieras avfallshanteringen som helhet med avgifter som samlas in av avfallsproducenter och inte till exempel med skattemedel.