De ambulerande avfallsinsamlingarna startar

29.6.2016 Meddelande

Rosk’n Rolls ambulerande avfallsinsamlingar Otto och Romulus börjar sina sommarturnéer.

I västra Nyland samlar Otto och Romulus -bilarna metallskrot och farligt avfall. Deras turné börjar i Hangö måndagen den 4 juli och avslutas i Vichtis den 20 juli. Hållplatserna har valts ut med tanke på sommargästernas behov.

I östra Nyland samlas avfallet upp av Otto-båten i stället för bilarna. Insamlingen startar den 4 juli från Sibbo. Båten ambulerar i skärgården i Sibbo, Borgå och Lovisa. Båten stannar vid 18 bryggor för att ta emot invånarnas och sommargästernas avfall. Turnén sträcker sig till den 21 juli.

Vad kan man föra till insamlingarna?

I Västnyland samlar Otto-bilen in farligt avfall, såsom lågenergilampor, lysrör, spilloljor, oljefilter, bilbatterier, målfärger, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel, råttgift samt städkemikalier. Det tryggaste sättet att lämna in farligt avfall till insamlingen är då produkten är i sin originalförpackning eller i någon annan hel och tät förpackning på vilken innehållet tydligt märkts.

Till Romulus-bilen kan man föra metallskrot som motsvarar mängden av ett vanligt personbilssläp. Romulus-bilen tar emot exempelvis cyklar, plåtbitar, bastuugnar (vedeldade och utan stenar), metallrör och andra metallföremål. Däremot tas inte elapparater emot vid metallinsamlingen, utan de hör hemma på en avfallsstation där de avgiftsfritt kan lämnas.

I Östnyland samlar Otto-båten i sin tur upp farligt avfall och metallskrot från skärgården samt avgiftsfritt också elapparater och impregnerat trä (max 1 m³). Till båten kan man mot en avgift också föra blandavfall (5 €/säck eller litet avfallsföremål och 10 €/stort avfallsföremål, såsom en glasfiberbåt).

De ambulerande insamlingarna förverkligas med ekoavgiften och är riktade till hushållen. Farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt även emot på avfallsstationerna samt vid insamlingsskåpen för farligt avfall. Skåpen finns bland annat vid vissa servicestationer. Företagens avfall tas emot på avfallsstationerna.  

Tidtabellerna för de ambulerande Otto och Romulus -insamlingarna finns i Rosk’n Rolls väggkalender samt på webbplatsen www.rosknroll.fi. Vid behov av tilläggsuppgifter och anvisningar kan man även ringa Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30–15.30.