Brand på Mömossens avfallsstation

1.7.2022 Aktuellt

En eldsvåda uppstod den 1.7 på eftermiddagen på Mömossens avfallsstation i Sibbo. Räddningsverket släckte snabbt branden som flammade upp i containern för elektronikavfall.

Brandmyndigheterna höll koll på situationen på Mömossen under kvällen, för säkerhets skull var stationen inte öppen för kunder under fredagens sista timmar.

Mömossens avfallsstation betjänade som vanligt igen lördag 2.7 kl. 9–14.