Avfallsstationerna övergår till vinteröppet den 1.11

28.10.2022 Aktuellt
Rosk'n Rolls personal på Munka avfallscentral.

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till vinteröppettider från och med den 1 mars. Vintersäsongen pågår till utgången av mars.

Öppettiderna för i dag och i morgon på respektive avfallsstation syns alltid på första sidan på vår webbplats – och samtliga öppettider hittas på respektive avfallsstations egen sida.

Välkommen till avfallsstationen!