Avfallshanteringsläsning till alla hem

22.4.2024 Meddelande
Asiakaslehti Roskis 2024

Invånarna i Väst- och Östnyland har i det kommunala avfallsbolagets kundenkät önskat sig mer information i synnerhet om sortering och återvinning av avfall. Snart serveras det information kring de här ämnena på hemmaplan, i och med att Rosk’n Rolls kundtidning Roskis delas ut per post den här veckan.

Tidningen ger en bred inblick i sortering och hantering av bioavfall. Utöver det berättas det bland annat om självbetjäningen på avfallsstationerna samt ges tips för hur man kan minimera matsvinnet och avfallsmängden.

Tidningen är en del av Rosk’n Rolls avfallsrådgivning, och den delas ut som offentligt meddelande till varje hushåll i de tolv kommunerna på bolagets verksamhetsområde. Om tidningen uteblir, kontakta asiakaspalvelu@rosknroll.fi för ett kostnadsfritt exemplar eller plocka åt dig tidningen i samband med besöket på avfallsstationen. Roskis kan också läsas på webben på adressen rosknroll.fi/guider-och-publikationer.