Sopbilschaufför tömmer kärl i skärgårdsmiljö.

Avfallshanteringen under midsommaren

12.6.2020 Meddelande

Alla Rosk’n Rolls avfallsstationer samt kundtjänsten håller stängt under midsommarveckoslutet 19–21.6. Midsommaren kan också medföra att tömningstidtabellen för fastighetens avfallskärl ändrar, så att tömningen sker en dag tidigare än normalt. På vissa områden börjar vi göra måndagens 15.5 tömningar redan söndag 14.6. Alla tömningar gällande vecka 25 har utförts senast torsdag 18.6.

Flera avfallspunkter har under denna vår mer än vanligt svämmat över av avfall som inte hör hemma där.  Under helgdagarna, då invånarantalet och avfallsmängderna växer, växer även mängden nedskräpningar. Rosk’n Roll har tillsatt tömningar för eko- och blandavfallspunkter inför sommarsäsongen. Rosk’n Roll vädjar också till invånarna att miljön kring avfallspunkterna ska hållas snygg. Genom att sortera och platta till avfallet ryms det mera i kärlen. En stor del av avfallet går bra att föra bort först senare under veckan efter midsommar. Stora avfall, som inte ryms genom luckan på ekopunkten, ska alltid föras till avfallsstationen.

Ekopunkterna är till för återvinnbart avfall från alla hushåll som betalar avfallshanteringens grundavgift. Användningen av blandavfallspunkterna är begränsad till avfallspåsar från kunder som skilt betalar för tjänsten.

Tips för en sopsnål midsommar och picknick: