Ändringar i två avfallsavgifter – spara genom att sortera noggrannare

8.12.2023 Meddelande

Nylands avfallsnämnd beslutade vid sitt möte den 5.12.2023 att justera två avfallsavgifter. På Rosk’n Rolls avfallsstationer stiger mottagningsavgiften för små lass blandavfall från och med den 1.1.2024. Samtidigt stiger även avgiften som debiteras för leverans av pappersfaktura.

Lojo Munka avfallsstations mottagning på vintern.
Mottagningsavgiften för små lass blandavfall på Rosk’n Rolls avfallsstationer stiger från och med den 1.1.2024. Bilden är från Munka avfallsstation i Lojo.

”Behovet av att höja avgifterna hänger till stor del ihop med att priserna, bland annat på bränsle, fortsättningsvis är höga. Kostnaderna för insamlings- och hanteringstjänsterna reflekteras direkt i utgifterna för vår service”, säger Vesa Heikkonen, vd på Rosk’n Roll.

Med nuvarande avgifter är mottagningen av små lass blandavfall på Rosk’n Rolls avfallsstationer kraftigt förlustbringande. Kostnaderna för serviceproduktionen har ökat märkbart och samtidigt har avfallsbolagets möjlighet att delvis täcka utgifterna för avfallsstationernas tjänster med andra inkomstflöden minskat.

Enligt avfallslagen bör kommunerna uppbära avfallsavgift för att täcka kostnaderna som uppstår för den kommunalt organiserade avfallshanteringen. Även om mottagningsavgifterna för blandavfall stiger så är Rosk’n Rolls priser, också efter förhöjningarna, till och med 40–60 % förmånligare än motsvarande kostnader hos bolagskollegerna i närområdena.

Målet är att prissätta tjänsterna så de täcker kostnaderna, och samtidigt uppmuntra kunderna att sortera avfall som går att återvinna ännu noggrannare än tidigare.

”Genom att sortera omsorgsfullt blir mängden blandavfall mindre och du sparar i mottagningsavgifterna”, uppmuntrar Heikkonen.

Största delen av det återvinningsbara avfallet, såsom metall, kartong, obehandlat trä, farligt avfall, avlagda textilier, kvistar och grenar samt krattavfall, kan man föra avgiftsfritt till avfallsstationen.

Avfallstaxan ändras också i fråga om pappersfakturan för avfallshanteringen. Kostnaderna för pappersfakturan har stigit, och från och med den 1.1.2024 debiteras 0,30 cent mer än tidigare, det vill säga 3,30 €, för att skicka en pappersfaktura.

Prishöjningen träder i kraft den 1.1.2024 i Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.

Mottagningsavgifterna för blandavfall på Rosk’n Rolls avfallsstationer från och med den 1.1.2024Tidigare pris
(moms 24 %)
Pris från och med 1.1.2024 (moms 24%)
Kunder som betalar grundavgift/max. 200 liter6,00 €7,50 €
Kunder som betalar grundavgift/påbörjad m³ 12,00 €17,50 €
Kunder som inte betalar grundavgift/påbörjad m³ 29,50 €32,45 €