Ambulerande avfallsinsamlingarna kör igång i östra Nyland

11.9.2020 Meddelande

Insamlingsbilen för metall, Romulus och insamlingsbilen för farligt avfall, Otto, börjar sina turnéer igen i östra Nyland. Vårens turné inhiberades på grund av coronaepidemin och därför ordnas nu exceptionellt en höstturné.  

Otto och Romulus startar turnén i Östra Nyland i Lovisa måndagen 21.9 och avslutar i Borgå 3.10. Rutten och hållplatserna är samma som det skulle ha varit i maj. Tidtabellen hittas bland annat från avfallsbolaget Rosk’n Rolls webbplats www.rosknroll.fi.  Turnén i västra Nyland startade 31.8. 

”Vi är glada över att nu få ersätta den på våren inhiberade turnén. Detta är ett bra tillfälle att komma med avfall, såsom gamla grillar, målfärg, lim, oljeavfall och lämna dem i en saklig insamling”, uppmuntrar servicechef Tuija Klaus från Rosk’n Roll.  

”Sommarens insamlingsturné kunde vi som tur ordna och då samlades från östra Nyland in 5 200 kg farligt avfall och 43 000 kg metall. Farligt avfall samlades in ungefär lika mycket som förra sommaren, medan insamlingsmängden av metall var till och med 12 000 kg mer än förra sommaren.” 

”Tyvärr har somliga ekopunkter detta år svämmat över och blivit nedskräpade bland annat på grund av stort metallskrot som inte ryms i behållarna på ekopunkterna. Vi önskar att invånarna i området nu utnyttjar insamlingen och kommer med sitt avfall till en saklig insamling”, påpekar Klaus.  

Farligt avfall, som hämtas till insamlingen, behandlas i hög temperatur så att det inte längre är farligt. I processen tas energin till vara. Metall i sin tur återvinns och används som ny råvara till metallindustrin.  

Hushållen i området, även fritidsboende, får avgiftsfritt komma med metallskrot och farligt avfall till insamlingen. De ambulerande insamlingarna bekostas med avfallshanteringens grundavgift.  

Farligt avfall till insamlingsbilen Otto 

Insamlingsbilen Otto tar emot farligt avfall högst 200 liter/invånare. Blanda inte farliga avfall med varandra. Kom ihåg att sluta lock och korkar ordentligt.  

Metallskrot till insamlingsbilen Romulus 

Insamlingsbilen Romulus tar emot högst en personbils- och släpvagnslast metall per kund. 

 

Lämna inte avfall på förhand på insamlingsplatserna!