Aktuell info om avfallshanteringen till varje hem

19.4.2021 Meddelande

Avfallshanteringsbolaget Rosk’n Rolls kundtidning Roskis ges ut den här veckan.
Tidningen innehåller rikligt med information gällande de kommunala avfallshanteringstjänsterna och den delas därmed ut som ett offentligt meddelande till alla hushåll på Rosk’n Rolls verksamhetsområde – även de som har reklamförbud.

Temat för tidningen i år är bioavfall. Dessutom berättar tidningen bl.a. om hur den nya avfallslagen påverkar invånarnas avfallshantering och ger tips och råd för hushållens olika avfallsfrågor.

I Roskis-tidningen hittas även årets tidtabeller för de ambulerande insamlingarna Otto och Romulus. Insamlingarna som planerats för maj skjuts tyvärr upp även i år till september på grund av det osäkra coronaläget.

Edit: I Roskis-tidningen har det i misstag blivit fel sommaröppettider för Hangö avfallsstation på de svenska sidorna. Hangö avfallsstation är 1.4-31.10 öppen ti-fr 11-18, lö 9-12 (helgdagar stängt)

Läs Roskis