185 ton metallskrot och farligt avfall samlades in

2.8.2017 Meddelande

I år blev resultatet från Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters ambulerande insamlingar totalt 120 000 kg metallskrot och 64 800 kg farligt avfall. Insamlingsbilarna Otto och Romulus och insamlingsbåten Otto samlade in avfall på sina traditionella turer i maj och juli.

Insamlingsbilarna ambulerade i både västra och östra Nyland och på sommaren ännu en gång i västra Nyland. I stället för bilarna ambulerar en insamlingsbåt i östra Nyland på sommaren. Otto-insamlingsbåtens tur i skärgården, som avslutades i juli, var den tionde sommarrundan i rad.

I västra Nyland var det lite livligare vid Otto och Romulus insamlingsplatserna än under tidigare år. Under vårturnén samlades mest avfall in: då tog man med sig sammanlagt 19 ton farligt avfall, såsom spillolja, målfärg, lösningsmedel, ackumulatorer och bekämpningsmedel, och 35,2 ton metall. I juli insamlades 13,9 ton farligt avfall och 25,2 ton metall.

I östra Nyland samlades mer metallskrot in under sommarturnén. Under Otto-insamlingens jubileumsår var det betydligt livligare än tidigare. Kunderna lämnade 34,4 ton metall samt 7 ton farligt avfall. Otto- och Romulus-insamlingsbilarnas vårturné i östra Nyland nådde cirka tusen kunder, som lämnade 25,4 ton metall och 24,9 ton farligt avfall till insamling.

”Avfallsmängderna och antalet kunder beror i stor utsträckning på vädret och på hur väl informationen har nått fram till invånarna”, berättar servicechef Marko Printz.

Insamlingen med båt i Borgå, Sibbo och Lovisa skärgård samt de platser där man stannar under sommarrutten i västra Nyland har planerats särskilt med tanke på att betjäna sommarinvånare.

Ändringar inför nästa år

De ambulerande insamlingarna har fått stort tack av kunderna; tjänsten uppskattas. Några kunder har dock besviket kunnat konstatera först på plats att insamlingsbilarna Otto och Romulus inte tar emot elskrot. Därför lönar det sig att på förhand läsa anvisningarna för insamling av avfall i Rosk’n Rolls väggkalender eller på webbplatsen.

De ambulerande insamlingarna fortsätter även nästa år. Några ändringar kommer att göras vad gäller insamlingsplatserna i västra Nyland:

”Vi letar efter platser som kan ersätta Gammelboda och Norra Hamnen i Ekenäs samt Olkkala skola i Vihtis. Vi tar gärna emot tips ifall någon kan föreslå nya platser som lämpar sig för stora insamlingsbilar”, säger Printz. Vad gäller östra Nyland finns det för närvarande inga planer på att ändra insamlingsplatserna.

De ambulerande insamlingarna finansieras med grundavgiften för avfallshanteringen som uppbärs av kunderna.