149 ton metallskrot och farligt avfall samlades in

27.8.2019 Meddelande

I år samlade Rosk’n Rolls ambulerande Otto- och Romulus-insamlingar in totalt 100 620 kg metallskrot och 48 500 kg farligt avfall. Insamlingarna genomfördes traditionellt i maj och juli.

Insamlingsbilarna Otto och Romulus ambulerade i både västra och östra Nyland och på sommaren ännu en gång i västra Nyland. I östra Nyland ambulerar inte bilar på sommaren, utan en färja som samlar in avfall i skärgården. 

Under våren i västra Nyland samlade man in nästan 33 000 kg avfall för hantering och under sommaren 38 600 kg. I östra Nyland samlade bilarna under våren in 38 500 kg och färjan 36 000 kg metall och farligt avfall under sommaren. 

Även om man alltid samlar in mest avfall under våren, var juli i år i västra Nyland livligare än tidigare somrar. Sommarinsamlingarna är planerade särskilt med fritidsinvånarna i åtanke. 

”År 2015 ökade vi antalet hamnanhalter under sommarinsamlingen i västra Nyland rejält. Nu finns det totalt 38 anhalter under insamlingen, varav 16 finns vid hamnar. Om det finns ytterligare lämpliga nya hamnanhalter kan vi fortfarande inkludera dem i insamlingarna”, tipsar servicechef Marko Printz.

I östra Nyland var sommarinsamlingen med Otto-färjan livlig och på anhalterna har antalet kunder ökat år för år. Färjan stannar vid 18 bryggor under juli.

”Insamlingarnas avfalls- och kundmängder beror på bland annat vädret samt hur väl invånarna kommer ihåg att insamlingen har börjat och tar den i beaktande. I sommar marknadsfördes insamlingarna i lokala tidningar i lite större utsträckning än året innan”, berättar Printz.

Invånarna uppskattar servicen som ges nära hemmet eller sommarstugan. Verksamheten fortsätter igen nästa år.

”Det lönar sig att på förhand läsa tidtabellerna och anvisningarna för insamling av avfall från Rosk’n Rolls väggkalender eller på webbplatsen”, påminner Printz. ”Där finns närmare information om vilket avfall och hur mycket avfall kan lämnas in till insamlingarna.”

De ambulerande insamlingarna finansieras med grundavgiften för avfallshantering som uppbärs av invånarna.