Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Vanliga frågor

Varför kommer avfallsbilen ibland före eller efter den avtalade tömningsdagen?

Avfallskärlet töms normalt på en veckodag som i förväg har kommits överens. Tömningsdagen kan förskjutas till en dag tididare eller senare än normalt exempelvis om det infaller en helgdag under veckan, körförhållandena är dåliga eller om avfallsbilen gårr sönder. Även avfallskärlens tvättningsrunda kan orsaka förskjutningar i tömningstidtabellerna. Kontakta vår kundtjänst så fort som möjligt om kärlet förblir otömt.

Kan man sätta en extra sopsäck bredvid sitt avfallskärl?

Som ett undantag kan man sätta en liten mängd extra avfall (max 10kg/säck) packad i säckar bredvid avfallskärlet nära tömningsdatum. Säckarna får inte innehålla skärande objekt och det ska framgå tydligt att de ska blockas med. Extra avfall debiteras och kostar extra.

Otto och Romulus insamlingsbilarna för farligt avfall och metallskrot är en bra service. Varför ordnas den inte oftare?

Insamlingsbilarna för metallskrot och farligt avfall är en tilläggsservice. I nästan varje kommun finns en sopstation, dit hemhushållen kan föra metallskrot och farligt avfall kostnadsfritt under hela året, flera dagar i veckan. Hemhushållen kan också föra små mängder farligt avfall till skåpen för farligt avfall.

Vem får använda Rosk'n Rolls blandavfallspunkter?

Blandavfallspunkterna är till för hushållsavfall från avtalskunder, dvs. i behållarna kan man lägga vanliga soppåsar. Behållarna får enbart användas av sådana kunder som förutom grundavgiften också betalar en avgift för blandavfallspunkten. Utanför behållarna får man inte lämna avfall. Stora avfallsföremål, farligt avfall, elapparater och byggavfall ska inte lämnas vid en blandavfallspunkt. Insamlingen av dessa avfallstyper har ordnas via avfallsstationerna.

Hur kan jag effektivt minska på mängden avfall som uppkommer?

Du kan sortera papper, kartong, metall, förpackningsplast och -glas och föra dessa till ekopunkterna, från vilka materialet går vidare till återvinning. Bioavfall kan komposteras.

Största inverkan på avfallsmängden har ändå våra levnads- och köpvanor. Köp inte sådant som snabbt blir avfall. Föredra produkter som är mindre förpackade och har längre livslängd. Låna, reparera eller köp begagnade varor. Föredra tjänster och upplevelser istället för prylar. Släng inte mat; köp och lag mat enligt behov, samt frys in rester.