Mottagning av främmande arter

18.6.2019 Meddelande

Skadliga främmande arter tas emot vid Rosk’n Rolls avfallsstationer som brännbart avfall. Växterna och rötterna ska nogrannt packas i sopsäckar.

Blandavfall är avgiftsbelagt avfall (se prislistorna).

Små laster med skadliga främmande arter (som transporteras med person- eller paketbil och ett eventuellt släp) tas emot på alla avfallsstationer. Stora laster (som transporteras med lastbil eller traktor) kan i enskilda fall tas emot, en del laster styrs till komposteringsanläggningar i närområdet. Mottagningen av stora laster ska överenskommas med Rosk’n Roll på förhand, henri.vuorenmies@rosknroll.fi, t. 020 637 7057. Även stora laster ska packas i säckar.

Jordmassor, ris eller krattavfall som innehåller skadliga främmande växter tas inte emot på någon avfallsstation.