Vesa Heikkonen blir verkställande direktör för Rosk’n Roll

28.10.2019 Meddelande

Diplomingenjör (byggn.tekn.) Vesa Heikkonen, 48, har utnämnts till ny verkställande direktör för Rosk’n Roll Oy Ab. Bolagets nuvarande verkställande direktör Jukka Paavilainen går i pension.

Heikkonen börjar i sitt nya uppdrag i ledningen för avfallsbolag för 12 kommuner i västra och östra Nyland 1.1.2020. Han arbetade tidigare som verkställande direktör för Östra Nylands Avfallsservice Ab, fram till fusionen med Rosk’n Roll i början av 2019. För tillfället arbetar Vesa Heikkonen som utvecklingschef vid Rosk’n Roll.

”Jag har fått vara med om att bygga upp ett avfallshanteringssystem för vårt område och våra kunder från 2003. Vårt bolag är välskött och vi har utmärkta möjligheter att fortsätta utvecklingen av verksamhet och tjänster som en del av en cirkulär ekonomi. Våra starka sidor är särskilt en kompetent och motiverad personal samt innovativa samarbetsnätverk som utgör en utmärkt grund för en miljövänligare framtid med mindre avfall, skapar Heikkonen en vision.

”Vesa Heikkonens expertis inom avfallshantering samt tidigare erfarenhet i bolagets tjänst skapar starka förutsättningar för den strategiska kontinuiteten i Rosk’n Rolls verksamhet. Vi ska under hans ledning utveckla våra avfallshanteringstjänster kundinriktat och på ett hållbart sätt ur miljöns och affärsverksamhetens synvinkel”, konstaterar Rosk’n Roll Oy Ab:s styrelseordförande Anders Rosengren.

Jukka Paavilainen har arbetat som Rosk’n Rolls verkställande direktör samt som fusionledare för Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice från 2014. Han går på semester i februari 2020 och pensionerar sig senare under våren.