Vårens Otto och Romulus -insamlingar har ställts in

29.4.2020 Meddelande

På grund av coronaepidemin har insamlingarna av metallskrot och farligt avfall i maj ställts in. Ersättande turnéer försöker ordnas i höst.