Utvecklingsarbetet vid Munka avfallscentral syns som bättre avfallsstationstjänster

14.3.2018 Meddelande

Användningen av tjänsterna på Munka avfallscentral har förändrats, och fler förändringar är att vänta senare i år. Förändringarna i hur man uträttar ärenden på avfallscentralen beror på utvecklingen av tjänsterna, men även på utvecklingen av avfallscentralområdet.

Redan under ett år har de kunder som kommer med person- eller skåpbil kunnat lämna sitt avfall på Munka avfallscentral utan att stanna vid vågen. Småleverantörskunderna kör nuförtiden direkt till lagret för farligt avfall där avfallsstationsskötaren har jour.

Avfallscentralen tar emot allt fler avfallsslag avgiftsfritt, och i servicen på avfallscentralen ingår en lastkontroll utförd av personalen. Avfallsstationsskötaren kontrollerar mängden avfallsmaterial som kunden har med sig samt att kunden inte betalar för sitt avfall i onödan. Senare i år flyttas mottagningen till en ny lokal där man ser hela mottagningsområdet. Avfallsstationsskötarna har en rörlig betalterminal, vilket gör det allt lättare för dem att röra sig på fältet och ge råd till kunderna.

Mottagningsfältet vid Munka avfallscentral har utvidgats, och nästan allt av småleverantörernas avfall tas emot på ett och samma fält. Bland annat mottagningen av ris och grenar, stubbar och rotstockar, behandlat och obehandlat trä, impregnerat virke, däck med och utan fälgar, kakel samt tegel- och betongavfall har flyttats till det nya fältet. Efter vintern styrs även trädgårdsavfallet och jordmaterialet till det nya fältet. Senare i år inleds även separat insamling av gipsskivor på Munka avfallscentral. På grund av detta kan ordningen för sorteringsflaken ännu ändras. För att göra det enklare för kunderna att uträtta ärenden på avfallscentralen förbättras trafikstyrningen, körfältsmålningarna och skyltarna under sommaren.

”Tack vare ändringen har vi kunnat förbättra trafiksäkerheten på området. Syftet med omläggningen var att ordna utrymme för Revanssi Oy, som har verksamhet på området, samt Gasum Oy, som eventuellt kommer att inleda verksamhet på området”, berättar driftchef Sanna Lehtonen.

Gasum Oy har arrenderat mark på Munka avfallscentralområde för att bygga en anläggning. I februari beviljade Arbets- och näringsministeriet Gasum 7,83 miljoner euro i stöd till spetsprojekt inom bioekonomi och cleantech för biogasanläggningen i Lojo. Gasum har ännu inte fattat ett investeringsbeslut om byggandet av anläggningen.