Utmärkelse till långvariga medlemmar i Östra Nylands Avfallsservices styrelse

8.3.2019 Meddelande

Långvariga medlemmar i styrelserna för Östra Nylands Avfallsservice Ab (ÖNA) har belönats med Centralhandelskammarens förtjänsttecken i brons. För en styrelsekarriär som varat över tio år i samma bolags tjänst tilldelas styrelseordförande Matti Nuutti (Borgå), Kari Hagfors (Lovisa), Otto Oksanen (Borgå) och Anders Rosengren (Borgå) förtjänsttecken.

ÖNA fusionerades 1.1.2019 med Rosk’n Roll Oy Ab. Från ÖNA:s gamla styrelse fortsätter Anders Rosengren som styrelseordförande i det fusionerade Rosk’n Roll Oy Ab.