Trädgårdsavfallet från gårdens höstsysslor gratis till avfallsstationen

9.10.2018 Meddelande

På hösten uppkommer rikligt med krattavfall och kvistar. Om man inte kan hantera trädgårdsavfallet på den egna gården, kan man föra avfallet till avfallsstationen. Trädgårdsavfall från hushåll tas gratis emot på avfallsstationerna, bara man har sorterat avfallet rätt.

Behändigast är, ifall man kan flisa kvistarna själv och utnyttja fliset i den egna trädgården. Krattavfallet kan komposteras på den ena gården. Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller någon annans mark är förbjudet. Det räknas som nedskräpning och kan dessutom sprida förekomsten av invasiva arter till områden där de inte hör hemma.

I krattavfall som förs till avfallsstationen får inte finnas skräp, vass, kvistar, äpplen eller invasiva arter. Krattavfallet som mottas används då materialet har komposterats i ytkonstruktionerna vid deponierna.

Ris och kvistar sorteras skilt från krattavfallet. Bland riset och kvistarna får det också finnas kottar och vedartade växter. Skadliga invasiva arter, så som blomställningen av jättebalsamin, ska packas in och läggas i blandavfallet.

Stubbar och rötter är avgiftsbelagt avfall. Dessa tas emot för 3 euro/st. på avfallsstationerna i Karis, Lojo, Vichtis, Sibbo och Borgå. På de övriga stationerna tas stubbar och rötter emot som blandavfall.