Styrelse för Rosk’n Roll Oy Ab har valts

11.1.2019 Meddelande

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab fusionerades från årets början. Vid en extra bolagsstämma den 10.1.2019 valdes en ny styrelse för det fusionerade avfallsbolaget.

Rosk’n Roll Oy Ab:s styrelsemedlemmar är: Anders Rosengren från Borgå, Jarmo Aho från Lojo, Ulla Lindström-Dahl från Raseborg, Jarmo Kuosa från Vichtis, Heikki Vestman från Sibbo, Merja Grönberg från Lovisa, Reija-Riikka Stenbäck från Askola, Torbjörn Ekholm från Hangö och Mia Sundström från Högfors.

Rosk’n Roll Oy Ab ägs av 12 nyländska kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.