Karta över Rosk'n Rolls verksamhetsområde.

Styrelse för Rosk’n Roll Oy Ab har valts

22.9.2021 Meddelande

Rosk’n Roll Oy Ab:s nya styrelse har utsetts vid ett extra insatt bolagsmöte den 21 september. Anders Rosengren (SFP) från Borgå fortsätter som styrelsens ordförande och Jarmo Aho (SDP) från Lojo som vice ordförande. Till styrelsemedlemmar utnämndes Veijo Kämppi (Sannf) från Raseborg, Jenni Viherkanto (SDP) från Vichtis, Markus Söderqvist (Saml) från Sibbo, Katri Haverinen (Saml) från Lovisa, Aija Franti (C) från Borgnäs, Satu Söderlund (Gröna) från Sjundeå och Glenn Hagman (SFP) från Ingå.

Avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab ägs av tolv nyländska kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis. Representanter från de mindre kommunernas utses växelvis till bolagets styrelse. Styrelsens mandatperiod är två år.