Sorteringstips från kalendern, info om avfallskärlets tömning via textmeddelande

27.11.2018 Meddelande

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänsters väggkalender publiceras denna vecka. Det här året informeras julhelgernas avvikande tidtabeller för avfallstransporterna för första gången även via textmeddelanden.

I avfallsservicens kalender finns rikligt med information om avfallshanteringen, sorteringstips samt tidtabellerna för de ambulerande Otto och Romulus-insamlingarna för farligt avfall och metallskrot. Fotografierna i kalendern är sammanställda av naturbilder som invånare i västra och östra Nyland skickat in.

Kalendern har finansierats med grundavgiften och anvisningarna om mottagning och sortering av avfall samt prisuppgifterna i kalendern gäller privata hushåll.

Avfallsservicens kalender är ett officiellt meddelande som delas ut med posten till alla hushåll inom Rosk’n Roll avfallshanteringstjänters verksamhetsområde i slutet av vecka 48. Kalendern delas ut av Posten. Om du av någon orsak inte fått kalendern med posten kan du beställa den avgiftsfritt på adressen neuvonta@rosknroll.fi.

Vill du få textmeddelanden angående avfallskärlets tömningar?

Rosk’n Roll avfallshanteringstjänter håller på att ta i bruk textmeddelanden för att meddela om avvikande tömningar av avfallskärlet. Textmeddelandet skickas till kunden om till exempel en söckenhelg inverkar på kärlets tömningstidtabell eller om sopbilen inte kunnat tömma avfallskärlet på grund av något hinder.

Mottagningen av textmeddelanden förutsätter att kunden gett avfallsbolaget sitt mobiltelefonnummer samt tillstånd att använda det för dessa meddelanden. Sitt telefonnummer kan man lämna via den elektroniska tjänsten https://web.rosknroll.fi/. Ifall man lämnat sitt telefonnummer senast 19.12 får man redan under jultiden meddelanden om de avvikande tidtabellerna.