Sorterat trädgårdsavfall till avfallsstationen

27.9.2019 Meddelande

I höstens trädgårdsarbeten uppkommer det många sorters växtavfall. Om det inte kan användas på den egna gården är den rätta adressen trädgårdsavfall på avfallsstationen.

Grenar som klippts av träd och buskar kan flisas, krattavfall kan komposteras och överblivna äpplen bjudas ut åt de som behöver dem. Nästan alla små lass av trädgårdsavfall från hushåll tas emot utan avgift, bara de är rätt sorterade. Att föra trädgårdsavfall till ett allmänt parkområde eller en annans mark utan markägarens tillstånd är förbjudet. Deponering av trädgårdsavfall är en av orsakerna till att skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, sprids.

Vid alla Rosk’n Rolls avfallsstationer mottas överblivna äpplen utan avgift. Det finns ett särskilt mottagningskärl för äpplen där man kan föra högst 200 liter äpplen åt gången. Äpplen som tas emot förs till en biogasanläggning för att användas i energiproduktion.

Krattavfall kan, förutom löv och gräs, vara mossa, ogräs, blomdelar och barr. Krattavfall får inte innehålla skräp, säv, ris, äpplen eller skadliga främmande arter. Krattavfallet ska packas upp ur säckarna på avfallsstationen. Även hö och halm tas emot som krattavfall, men balar måste packas upp och delas upp.

Skadliga främmande arter tas emot på avfallsstationerna avgiftsfritt. Dessa ska skilt packas in noggrant. Säckarna med skadliga växtarter förs till förbränning.

Diverse träavfall tas emot sorterade och de används som energi. Grenar från buskar och träd, rötter och stubbar, obehandlat trä såsom sågade plankor, behandlat trä (t.ex. möbler av trä) samt impregnerat trä ska sorteras skilt. Impregnerat trä kan hämtas avgiftsfritt upp till 1 m³. Stubbar och rötter är avgiftsbelagda och tas emot endast på avfallsstationerna i Lojo, Karis, Vichtis, Borgå och Sibbo.