Soppolisens sommar har börjat

28.6.2016 Meddelande

Under semestertiden ökar avfallshanteringens kunder i antal i Väst- och Östnyland. Då mängden avfall ökar, ökar också behovet av avfallsrådgivning.  Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten har förankrat Soppoliserna ut på fältet för att sköta om rådgivningen vid eko- och blandavfallspunkterna. Människorna uppmuntras till att fundera över hur de kan förhindra uppkomsten av avfall, sortera återvinnbart avfall samt att föra avfallet till rätt mottagningsplatser.

 Vid Rosk´n Rolls ekopunkter mottas återvinnbart avfall såsom metall och förpackningsglas. Ekopunkterna får användas av hushåll som har betalat en ekoavgift och i insamlingskärlen får man bara lägga sådant avfall som hör dit.

Blandavfallspunkterna är till för de hushåll som saknar ett eget avfallskärl för blandavfall vid sin fastighet. För användningen av blandavfallspunkten debiteras en skild avgift. Om punkten används av andra än de som har betalat för tjänsten, fylls blandavfallspunktens kärl okontrollerbart.

 De bemannade avfallsstationerna tar avgiftsfritt emot bl.a. återvinnbart avfall, farligt avfall samt elapparater från hushåll.  Ändå är det ofta de här avfallen som påträffas vid ekopunkterna.  Alla Rosk’n Roll -tjänstens avfallsstationer håller ofta också lördagsöppet. Från Rosk´n Rolls webbsida kan du kontrollera öppettiderna för närmaste avfallsstation.

Missbruket kostar

Varje år städar Rosk’n Roll bort över 50 ton avfall som lämnats vid eko- och blandavfallspunkterna. Det finns ingen betalare för fripassagerarnas avfallsmängd. I sista hand höjer missbruket och nedskräpningen avfallsavgifterna för alla. De extra kostnader som städningen medför uppgår årligen till över 70 000 euro. Flera insamlingsplatser städas varje vecka.

Fram med superhjältar inom avfallshanteringen

Under sommaren ger soppoliserna Tero Hokkanen och Rakel Allén råd om hur man ska använda Rosk´n Rolls eko- och blandavfallspunkter. I västra Nyland patrullerar Soppolisen sjätte sommaren.

En av uppgifterna som Soppolisen har under sommaren är att lyfta fram superhjältar inom avfallshanteringen. Ett hjältedåd kan exempelvis vara att man har gett råd eller hjälpt en granne eller vän med frågor som rör avfallshanteringen eller att man slitit för att hitta på lösningar för hur man kan förhindra uppkomsten av avfall.

Du kan också följa med hur soppolisen rör sig på Facebook och Instagram. Under juli månad ordnas en tävling för allmänheten i vilken man kan delta genom att publicera en bild i Instagram med #jätehuollonsankariteko @rosknroll. Bland de bästa bilderna lottas tävlingens huvudvinst, en Rosk’n Roll-cykel. Mer information om tävlingen kan man läsa på Soppolis-kampanjens webbplats.