Soppolisens sommar fortsätter – tävlingen för allmänheten har avgjorts

10.8.2016 Meddelande

Soppolisens sommar fortsätter – tävlingen för allmänheten har avgjorts

Soppolis-sommarkampanjen av Rosk’n Roll –avfallshanteringstjänster har delat ut råd om hur invånarna lättare kan sköta sin avfallshantering. Kampanjen ordnades första sommaren i östra Nyland och sjätte sommaren i västra Nyland. Under en dag har de två soppoliserna besökt mellan fyra och tio av Rosk´n Rolls servicepunkter. Soppoliserna har svarat på frågor som kunderna de mött haft. Speciellt mycket frågor har insamlingen av förpackningsplast som börjat i år väckt hos kunderna.
”För många har det inte alls varit klart att bara rena och torra plastförpackningar lämpar sig i insamlingen”, avslöjar miljöutbildare Tero Hokkanen som den här sommaren jobbat som soppolis.
Soppoliserna rättade också till om invånarna sorterat fel. ”En ganska allmän feluppfattning gäller sortering av förpackningsglas. I insamlingskärlen hade ofta lagts blomkrukor, dricksglas och lysrör. Lyckligtvis hann vi ibland komma emellan och informera att blomkrukor och dricksglas hör i blandavfallet och lysrör sorteras som som farligt avfall.”
Soppoliserna erbjöd också sin hjälp för att hantera avfallet.
”Alla hade inte plattat till kartongen eller dryckesburkarna av aluminium. Det är ändå viktigt, för att insamlingskärlen ska kunna användas av så många kunder som möjligt. Vid behov hjälpte vi till att platta ihop avfallet”, beskrev soppolis Hokkanen.

Många punkter var också i behov av städning eller t.o.m. besök av en städpatrull, då avfall mot alla anvisningar hade lämnats utanför kärlen.
”Med en liten möda skulle punkterna vara renare och kunde då lättare användas på rätt sätt. Kunderna skulle ha skäl till att noggrant läsa de anvisningar, dekaler och skyltar som finns vid punkterna samt exempelvis att stänga kärlens luckor, så att djur inte kommer åt att sprida avfallet. I stället för att klaga på punktens skick lönar det sig att göra en anmälan om städ- eller tömningsbehov till Rosk´n Rolls kundtjänst. Och det lönar sig att sänka tröskeln till att fråga råd”, påminner Tero Hokkanen.

I soppolisbilens mätare samlades över 4000 kilometer. De dagliga rutterna gick närmast via ekopunkter, blandavfallspunkter samt mottagningspunkter för farligt avfall. Man har också kunnat träffa på soppolisen vid olika sommarevenemang i östra och västra Nyland. Rosk´n Rolls rådgivning och soppolisen kan ännu den här sommaren och början av hösten träffas på i samband med bl.a. Söderkullamarknaden i Sibbo, Borgnäsmässan, Vuosisatamarkkinat i Vichtis, Lovisa Historiska Hus- evenemanget och Äppelkarnevalen i Lojo.

I sommarkampanjen letade soppolisen efter superhjältar och hjältedåd inom avfallshanteringen. Av alla de invånare soppoliserna mötte belönades exempelvis invånare som skötte om de gemensamma insamlingsplatserna, gav råd och motiverade andra till att sortera avfallet eller invånare som i vardagen försökte minimera uppkomsten av avfall.

Soppolisen har använt sig av sociala medier för att få hjältedåden avslöjade. En cykel lottades ut bland alla som publicerat en bild med hashtagen #jätehuollonsankariteko @rosknroll på Rosk´n Rolls instagramvägg. Sammanlagt publicerades 34 bilder på hjältedåd från 23 olika profiler. De olika hjältedåden representerar i vid bemärkelse avfallshanteringens vardag, så som sortering, kompostering samt förlängning av en pryls livslängd. Avfallsmaterial hade på fiffiga och kreativa sätt utnyttjats. Också hjältedjur, exempelvis hönor som åt matavfall eller en hund som bar ut soppåsen, lyftes fram.

Profilen sisukas.xo, som deltog i tävlingen med tre bilder, vann cykeln. Upplevelsepresentkort lottades ut bland alla profiler som började följa Rosk´n Rolls instagramkonto under tävlingens gång.