Sommartid på avfallsstationerna

1.4.2019 Meddelande

Rosk’n Rolls avfallsstationer övergår till sommartid 1.4. Under sommarsäsongen, från april till slutet av oktober är avfallsstationerna i Hangö, Ekenäs, Sibbo och Lovisa öppna även lördagar kl. 9–12. Dessutom är Karislojo avfallsstation öppen även onsdagar kl. 16–18 och Högfors avfallsstation öppen en timme längre måndagar och onsdagar, till kl. 19. Lördagar erbjuds ingen vågtjänst för stora laster.

Största delen av allt avfall tas emot avgiftsfritt

Trädgårdsavfall från hushåll, som ris och kvistar samt räfsavfall tas emot avgiftsfritt på avfallsstationerna. Ris och räfsavfall ska sorteras separat. Även elapparater, farligt avfall, behandlat och obehandlat trä, impregnerat trä i partier under en kubikmeter, däck utan fälgar och förpackningsavfall från hushåll tas emot avgiftsfritt.

På Munka avfallsstation i Lojo och Domargård avfallsstation i Borgå finns Ge och ta-återanvändningscontairar, där kunderna kan hämta eller lämna hela, användbara föremål. Kunden betalar en normal mottagningsavgift för avfall för varor som lämnas i containern.

 

Kolla avfallsstationernas öppettider här