Snö och is kan fördröja tömningen av sopkärlen

12.1.2016 Tiedote

Ordentligt skötta snöarbeten och sandning underlättar insamlingen av avfall på vintern. Fastigheterna ansvarar för att dessa arbeten utförts på den egna gården. Oplogade vägar och gårdar fördröjer tömningen av sopkärl. Sopbilschaufförerna önskar därför att de kan nå sopkärlen hindersfritt även under dagar med rikligt snöfall.

Det lönar sig även att granska att snö och is inte hindrar öppnandet av portar och dörrar till sophus.

Avfall som fryser fast i kärlen försvårar tömningarna av bioavfall. Då bioavfallet fryser fast i kärlet kan det inte tömmas ordentligt och därför är det skäl att packa in bioavfallet väl. Ett tidningspapper eller en papperspåse binder fukt och minskar risken för att bioavfallet fryser fast. Under kalla perioder kan sådant bionedbrytbart avfall som binder fukt med fördel läggas bland bioavfallet.