Snö och is kan fördröja tömningarna av ditt avfallskärl – gör sopbilschaufförens arbete vintertid lättare

5.1.2021 Meddelande

Halka och snöförhållanden inverkar också på avfallstransporterna. Tömningarna lyckas, när snöarbetet och sandningarna är väl gjorda. Oplogade vägar och gårdar fördröjer tömningar av avfallskärl. 

Fastigheten bär ansvar för att rutten till avfallskärlet är framkomlig och säker

Också dagar då det är yrväder är det viktigt att rutten till avfallskärlet är framkomlig så att sopbilschaufförens arbete fungerar smidigt. Snöarbetet görs både från vägar till och områden framför avfallsskjul och -kärl. Se också till att porten, dörren till avfallsskjulet och avfallskärlets lock kan öppnas trots snö och is. 

Det är speciellt viktigt att sanda om uppfarten eller vägen till avfallskärlet sluttar. På grund av en hal backe kan man också tillfälligt flytta avfallskärlet till en annan plats. Meddela Rosk´n Rolls transport i tid om du flyttar avfallskärlet, så att chauffören hinner få informationen innan följande besök.

Om sopbilen inte kommer fram till fastigheten på grund av förhållandet på en allmän väg, debiteras inte kunden för en utebliven tömning.  Besöket debiteras om fastighetens eget underhållsarbete – på en gård eller en privat väg – inte är skött och tömningen inte på grund av det kan göras.  

Exceptionellt före försvårar avfallstömningarna

Transportleder och vägar kan på grund av vinterförhållanden vara för smala. Mildare perioder igen kan göra vägarna hala och slaskiga. Också privatvägar ska ha upplogade vändplatser och plogpinnar som visar vägen. 

I svåra förhållanden måste man sätta säkerheten i första hand. Våra transportentreprenörer strävar alltid till att göra sitt bästa så att rutterna ska kunna köras.  Under exceptionella snöförhållanden kan avfallstransporten försenas. En del av tömningarna kan också helt utebli.

Om avfallskärlet är fullt och man inte kommer åt att tömma det, kan man sätta sina sopor i en sopsäck vid avfallskärlet. Det bildas sällan luktolägenheter när det är köldgrader.

Det nuförtiden ständigt omväxlande vintervädret leder till att avfall i bioavfallskärl och i tilltagande mån också i blandavfallskärl lätt fryser. Genom att packa avfall tätt i påsar minimerar man att det fryser. I botten på soppåsen eller avfallskärlet kan man lägga exempelvis tidningspapper som suger åt sig fukt.  Det är bra att ta loss avfall som fryst fast på väggarna innan kärlet töms. 

Checklista för smidig tömning

För att avfallskärlet ska kunna tömmas måste sopbilschauffören komma fram till avfallskärlet.

Med hjälp av checklistan kan du se till att avfallskärlet är tömningsdugligt:

Kontakter från fastigheter: 
asiakaspalvelu@rosknroll.fi
tfn 020 637 7000 må–fr 8.30–15.30 (lna/msa)