Små ändringar i avgifter för tömningsservice

28.6.2019 Meddelande

Små ändringar kommer i avgifter för tömningsservice från och med 1.7.2019. Största ändringen är prissänkningen av hyreskärl i östra Nyland. Andra prisändringar hör huvudsakligen till tömningarnas tilläggsservice, såsom t.ex. extra avfall. De egentliga tömningspriserna för sopkärlen stiger inte.  

Priserna grundar sig på Nylands avfallsnämnds avfallstaxa och dess priser.