Skåpet för farligt avfall i Sjundeå tas bort

28.2.2018 Meddelande

Siuntion Löpö ja Lounas i Sjundeå (Lappersvägen 48) avslutar sin verksamhet. Därmed avslutas även mottagningen för farligt avfall på företagets gård. Lördagen 3.3 är sista dagen man ännu kan föra sitt farliga avfall till containern. Nyckeln till containern hämtas från servicestationen.

De närmaste mottagningsplatserna för farligt avfall är tillsvidare i Lojo på Munka avfallsstation (Munkabacken 51) och skåpet för farligt avfall vid Virkby Shell (Virkbyvägen 5).