Så här fungerar avfallshanteringen under midsommaren

19.6.2018 Meddelande

Sommaren och speciellt midsommaren orsakar en skarp ökning av avfallsmängderna i östra och västra Nyland, då ett stort antal sommargäster vistas på området.  Rosk’n Rolls avfallsstationer står till alla invånares och sommargästers förfogande. Därmed borde alla ha tillgång till en mottagningsplats för städlasten från stugan eller köksrenoveringslasten som är lätt tillgänglig, ansvarsfull och förmånlig. En stor del av avfallet tas emot avgiftsfritt om det är rätt sorterat. Avfallslasterna hör inte hemma på eko- och blandavfallspunkterna och inte heller i naturen.

Om man inte känner till vart man borde föra avfallet eller var närmaste ekopunkt eller avfallsstation finns kan man hitta dem med hjälp av sökfunktionerna på Rosk’n Rolls webbplats. Avfall från A–Ö ger råd om hur olika avfall ska sorteras och sökningen efter mottagningsplats ger dig adressen till de närmaste mottagningsplatserna och deras öppettider.

Midsommaren orsakar tidtabelländringar 

På Rosk´n Rolls område sköts midsommarveckans avfallstömningar en dag tidigare än normalt – från söndag till torsdag före midsommar. Inga tömningar blir på så sätt ogjorda. Alla avfallscentraler och avfallsstationer håller stängt under midsommaren 22–24.6.2018.

– Vi beaktar naturligtvis midsommaren och sommarsäsongen i vår egen verksamhet. Bäst lyckas vi med att hålla naturen skräpfri i samarbete med våra kunder, det vill säga att var och en ser till att sköta sin andel, konstaterar servicechef Tuija Klaus.

Tips för en sopsnål midsommar:

  • Planera dina inköp, införskaffa mat och prylar enligt det verkliga behovet.
  • Använd kärl som kan tvättas och användas på nytt i stället för engångskärl.
  • Returnera flaskor och dryckesburkar till butiken.
  • Sortera återvinnbart avfall (metall, papper, glas- och plastförpackningar samt kartong) och för avfallet till ekopunkten då det finns utrymme för avfallet i behållarna.
  • Packa avfallet tätt, platta till dryckesburkar, pressa luften ur kartong- och plastförpackningar. Att platta till förpackningarna är också en ekologisk gärning.

Om du har frågor gällande avfallshanteringen hjälper vår kundtjänst gärna!
Tfn 020 637 7000 vardagar kl. 8.30-15.30 eller asiakaspalvelu@rosknroll.fi