Rosk’n Rolls flerfackstjänst utvidgas till Hangö

3.9.2020 Meddelande

Plastförpackningar, kartong, glasförpackningar och metall kan i fortsättningen behändigt återvinnas från den egna gården också i Hangö när insamlingsområdet för Rosk´n Rolls flerfackstjänst utvidgas. 

I Rosk’n Rolls frivilliga flerfackstjänst insamlas sorterat nyttoavfall, dvs. plast- och glasförpackningar, kartong och metall i ett avfallskärl med fyra fack. Fördelen med flerfackstjänsten är att det är enkelt och behändigt att återvinna: avfallet tar inte plats i skåpen och besöken på ekopunkterna faller bort när nyttoavfallskärlet finns på gården. Flerfacksbilen tömmer kärlens fack i separata kamrar. Det insamlade, sorterade avfallet blir råvara för industrin.   

”Det avfall som insamlas separat i flerfackstjänsten har valts ut så det motsvarar kundernas återvinningsbehov och är lönsamt ur miljösynvinkel. Insamlingen av plastförpackningar har påtagligt ökat under senaste år och har därför en välförtjänt plats också i vårt flerfackskärl. Det insamlas mycket plastförpackningar i hushållen och i motsvarande mån minskar mängden blandavfall då plasten sorteras bort från det”, säger Rosk´n Rolls servicechef Tuija Klaus.   

”Å andra sidan är det ibland någon som undrar varför metall och glas samlas in separat även då det insamlas relativt små mängder av det från hushållen. Med tanke på avfallshanteringen är det ändå viktigt att just den här typen av avfall fås bort från blandavfallet. Glas och metall kan man nämligen inte utnyttja som energi”, förtydligar Klaus.

Mera kunder till flerfackstjänsten efterlyses

Rosk’n Roll började sina försök med flerfacksinsamlingen redan år 2013. Under årens lopp har insamlingen utvecklats på basis av de erfarenheter man fått och kundrespons. Insamlingsområdet har stegvis utvidgats enligt kundernas intresse och även miljökonsekvenserna har beaktats. Efter det att Hangö anslutit sig till insamlingen omfattar flerfackstjänsten samtliga 12 kommuner på Rosk´n Rolls verksamhetsområde.

”Hangö ligger något avsides från de andra orterna och det har bromsat upp utvidgningen eftersom vi inte vill att miljöolägenheterna som uppstår i samband med insamlingen är större än de miljöfördelar som fås från materialåtervinning. Nu har vi i Hangö så många som anmält sitt intresse att planen är att sätta i gång flerfackstjänsten i oktober. Vi behöver ännu några kunder till, för att kunna sätta i gång tjänsten enligt den planerade tidtabellen”, konstaterar Klaus.

Flerfackstjänsten är en frivillig tilläggstjänst som främst är avsedd för invånare i egnahemshus, men lämpar sig också för små bostadsaktiebolag med högst 10 bostäder. Vid flerfacksinsamling placeras på husets gård två kärl. Förutom ett nyttoavfallskärl med fyra fack behövs det fortfarande ett separat blandavfallskärl. I ett senare skede av att flerfackstjänsten utvidgas kommer det eventuellt också att kunna erbjudas till Hangö ett kärl med två fack för bio- och blandavfall istället för ett vanligt blandavfallskärl.

Ytterligare information om flerfackstjänsten finns på adressen https://www.rosknroll.fi/avfall-fran-fastigheter/avfallsinsamling/flerfacksinsamling/ . Svar på frågor som berör flerfackstjänsten och till insamlingen kan du ansluta dig genom att kontakta Rosk´n Rolls kundtjänst. De hangöbor som önskar ansluta sig till flerfackstjänsten ombes göra sin beställning senast den 17.9 och då kan de ta i bruk tjänsten genast då den sätter i gång. Man kan också ansluta sig senare till tjänsten. 

Kontaktuppgifterna till Rosk’n Rolls kundtjänst: asiakaspalvelu@rosknroll.fi eller tfn 020 637 7000 (vardagar klockan 8.30–15.30 (lna/msa)).