Rosk’n Roll planerar en ny avfallsstation i Ekenäs

14.8.2018 Meddelande

Rosk’n Roll ansöker om miljötillstånd för en ny avfallsstation i Raseborg, Ekenäs. Hittills har Rosk’n Rolls avfallsstation i Ekenäs fungerat i samband med Lassila&Tikanojas verksamhetsställe i Horsbäck. Nu planerar Rosk’n Roll att flytta sin verksamhet till en ny avfallsstation som ska byggas inom samma område. Verksamheten på den nya avfallsstationen planeras börja inom år 2019.

-Vi behöver mera utrymme för mottagningen av avfall. De återvinnbara avfallsslagen har ökat med åren och sorteringen kräver utrymme, berättar driftchef Sanna Lehtonen.

– På den nya avfallsstationen får vi en mera fungerande mottagning som är rymligare och gör det lättare för kunderna att besöka.

Rosk’n Rolls avfallsstation betjänar även i fortsättningen samma kunder som tidigare, alltså huvudsakligen invånarna och fritidsbosatta. Ekenäs station kommer inte att ta emot stora lass, såsom lastbilslass.

Avfallsslagen som mottas är de samma som på nuvarande och andra Rosk’n Rolls avfallsstationer. Avgiftsfritt tas emot farligt avfall, elapparater, ackumulatorer och batterier, olika träavfall (också impregnerat trä), krattavfall, metall, papper, kartong, glas- och plastförpackningar, användbara textilier och däck utan fälgar. Avgiftsbelagt tas emot brännbart och icke brännbart blandavfall samt däck med fälgar.

I miljötillståndsansökan för avfallsstationen har man även tagit i beaktande möjliga framtida behov. I ansökan nämns möjligheten för automatisk mottagning av avfall och omlastning av blandavfall.

– Vi har inte på Rosk’n Roll beslutat ifall dessa funktioner kommer till Ekenäs. I det här skedet ville man lämna möjligheten för dessa alternativ öppna för framtiden, konstaterar Lehtonen.

Tammisaaren jaeteasema havainnekuva 310518

Illustration: En ny avfallsstation planeras i närheten av nuvarande avfallsstation i Horsbäck, Ekenäs. 

Bild: Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara