Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänster för invånarna i östra och västra Nyland

13.4.2016 Tiedote

I fortsättningen erbjuder Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab avfallshanteringstjänsterna under ett gemensamt servicevarumärke. Avfallshanteringstjänsterna i såväl västra som östra Nyland håller en jämn och enhetlig kvalitet och erbjuds under namnet Rosk’n Roll. Under vårens lopp börjar Rosk’n Rolls avfallshanteringstjänster synas för invånarna.

Kundtidningen Roskis

Kundtidningen är en av de kommunala avfallsbolagens lagstadgade former av avfallsrådgivning. I tidningen finns det färsk information om avfallshantering och bolagets tjänster. Där finns dessutom regionala avfallsguider som man kan riva ut. I framtiden heter kundtidningen Roskis i både östra och västra Nyland. I östra Nyland hör tidningen Återvinnare till historien. Den första gemensamma kundtidningen Roskis distribueras från och med fredagen den 15 april. Kundtidningen delas ut som ett offentligt meddelande, även till de hushåll som har förbjudit utdelning av reklam. Tidningen delas ut som adresserad även till sommarboende. Kundtidningen produceras åt hushållen med hjälp av ekoavgiften.

Hemsida på www.rosknroll.fi

Bolagets gemensamma hemsidor på  www.rosknroll.fi öppnas 13.4. Från sidan www.iuj.fi sker en omdirigering till den nya hemsidan. Senare under våren öppnas även bolagens gemensamma, elektroniska ärendetjänst.

E-postadresserna inom Östra Nylands Avfallsservice Ab har fått slutleden rosknroll.fi. I fortsättningen fungerar endast  laskutus@iuj.fi. En e-postadress som kunderna inom avfallshanteringen har nytta av är asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Den nya grafiska profilen sprids

Det nya utseendet utökas under maj bland annat till sopbilarnas sidor, avfallsstationernas skyltar, skyltarna på eko- och blandavfallspunkterna samt i diverse kundmaterial. De första kunderna har redan fått sin avfallsfaktura med den nya profilen. Tidigare har kundmeddelanden skickats till kunderna som bilaga till fakturan i östra Nyland, men i framtiden kommer de att skickas till vissa kundgrupper även i västra Nyland.

Insamlingarna för farligt avfall och metallskrot har fått det nya utseendet och de nya namnen. Insamlingsbilarna Otto och Romulus startar sina turnéer i maj.

Rosk’n Roll i sociala medier

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsterna syns även i de sociala medierna. På Facebook har tjänsten en gemensam vägg. Sorteringsgrävlingen Ottos Facebook-profil har lagts ner och vi har uppmanat Ottos vänner att börja gilla Rosk’n Roll. I fortsättningen betjänar Rosk’n Rolls YouTube-kanal båda bolagen. Ett Instagram-konto öppnas för Rosk’n Rolls tjänster senast i början av sommaren.

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten produceras av Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab

Ägarna av avfallshanteringsbolagen Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab har beslutat om en sammanslagning av bolagen redan år 2012. Fusionen ger bättre möjligheter att svara mot de allt striktare kraven på avfallshanteringen samt att producera skäligt prissatta avfallshanteringstjänster till invånarna enligt närhetsprincipen. Fusionen mellan bolagen förväntas vara klar under 2017. På grund av att den juridiska fusionen har förskjutits med flera år på grund av en utdragen besvärsprocess, har bolagen beslutat sig för att producera avfallshanteringstjänsterna under ett gemensamt varumärke i östra och västra Nyland.