Rosk’n Roll öppnade en alldeles ny avfallsstation i Ekenäs

1.6.2020 Meddelande

I Horsbäck i Ekenäs på adressen Mästarvägen 10 har Rosk’n Roll öppnat en alldeles ny avfallsstation. Den nya avfallsstationens invigning firades småskaligt den 1.6.2020. Den nya, ungefär en hektar stora avfallsstationen erbjuder allt bättre utrymmen för olika avfallssorter och kundservice än tidigare.

Betjäningstiderna utvidgas i och med den nya stationen

Ekenäs nya avfallsstation betjänar varje vardag kl. 11–18 och sommarlördagar kl. 9–12.    

På avfallsstationen tar man emot och mellanlagrar blandavfall, nyttoavfall och små mängder av farligt avfall samt krattavfall. Avfallet mellanlagras på stationen och förs därifrån vidare. Därtill mottar och krossar Ekenäs avfallsstation träavfall som transporteras vidare som flis. I avfallsstationens verksamhet ingår också omlastning av blandavfall från fastigheter, det vill säga avfall insamlas från mindre sopbilar till större fordon som sedan transporterar det till avfallsförbränningsanläggningar.

Info: 

Ekenäs nya avfallsstation finns på adressen Mästarvägen 10. Stationen betjänar från och med 1.6.2020 mån. –fre. kl. 11.00–18.00 och sommarlördagar kl. 9.00–12.00.   

 
På den nya avfallsstationen mottas följande avfall:  
krattavfall, ris och kvistar, behandlat och obehandlat trä, elapparater, brännbart och icke brännbart blandavfall, rena och hela textilier, farligt avfall, kartong, papper, glasförpackningar, metall, plastprodukter och förpackningsplast.