Rosk’n Roll är färdig att tömma lojobornas avfallskärl

15.9.2016 Meddelande

Från och med den 3 oktober töms lojobornas blandavfallskärl endast med tre sopbilar. I många bostadsområden minskar tungtrafiken märkbart. Entreprenörerna har planerat körrutterna så att de är effektiva och har en så liten miljöbelastning som möjligt. Lassila & Tikanoja ansvarar för tömningarna av avfallskärlen i Lojo centrum. RenoNorden Oy har hand om området från Lojo station till Nummenkylä samt Virkby, Lojoön och Karislojo. Lassila & Tikanoja kör tömningsrutten med en sopbil i två skift medan RenoNorden sköter sina områden med två sopbilar i två skift.

Rosk’n Roll har sickat nästan 13 000 kundbrev till invånarna i Lojo under sommaren. I brevet berättas om praktiska saker gällande tömningen av avfallskärlet. Kunden begärs även att uppdatera kundinformationen vid behov. Uppgifter om fastigheternas avfallshantering baserar sig på uppgifter som avfallshanteringsmyndigheten fått av entreprenörerna. Över 2000 uppdateringar av uppgifterna har gjorts under sommaren.

Rosk’n Roll närmar sig  kunderna denna och nästa vecka med ett nytt brev i vilket berättas när Rosk’n Roll första gången tömmer avfallskärlet samt där påföljande tömningsrytm. Breven skickas ut i en takt med 600 brev per dag. Förutom till egnahemshusboenden skickas brevet även till de som fungerar som kontaktperson för gemensamma avfallskärl. Ifall brevet inte syns till före början av oktober är det skäl att kunden kontaktar Rosk’n Rolls kundtjänst. Därtill är det skäl att kontakta kundtjänsten utan dröjsmål ifall avfallskärlet inte blivit tömd under den dag som meddelats i brevet. Dock är det bra att först kolla på Rosk’n Rolls webbplats ifall det finns meddelande om undantagstillstånd som förhindrat tömningen.

Kundtjänsten nås vardagar klockan 8.30-15.30. Under  den tiden besvaras även e-postmeddelanden som skickats till kundtjänsten. Däremot kan kunden via den elektroniska tjänsten uppdatera kunduppgifter eller lämna begäran om service vilken tid på dygnet som helst.

Skräddarsydd tjänst intresserar invånarna

Enligt Rosk’n Rolls kundtjänst har kunderna varit aktiva och gjort ändringar i tömningsintervallen för avfallskärlen. Avfallskärlets tömningsintervall fastställs utgående från mängden avfall och avfallshanteringsföreskrifterna. Blandavfallskärlet skall tömmas åtminstone varannan vecka ifall bioavfall inte sorteras skilt. Om man sorterar återvinnbart och farligt avfall samt komposterar bioavfallet i en värmeisolerad och skadedjursskyddad kompostbehållare kan man ansöka om att avfallskärlet töms med fyra, sex eller åtta veckors mellanrum.

Ansökan om förlängd tömningsintervall görs skriftligen. Blanketten om förlängd tömningsintervall finns på adressen www.rosknroll.fi. Man kan även beställa blanketten per telefon. Om fastigheten producerar en liten mängd avfall kan ett gemensamt avfallskärl med grannen vara ett bra alternativ.

För att tömningen av avfallskärlet skall löpa smidigt är det bra att försäkra sig om att sopbilschauffören kommer lätt fram till avfallskärlet. Ur följande minneslista kan du kolla om ditt avfallskärl är lätt att tömma:

–        avfallskärlet är lätt att hitta, inte bakom träd eller hus

–        sopbilen kommer nära sopkärlet, mindre än 10 meter från kärlet

–        vägen till avfallskärlet håller en sopbil (bärkraft över 20 ton)

–        avfallskärlet skall vara märkt (beställ en avgiftsfri blandavfallsdekal eller dekal för tömningsadressen från Rosk’n Roll)

–        buskar och trädgrenar är inte i vägen för de höga sopbilarna

–        snövallar eller halka ställer inte till problem för sopbilens framfart på vintern

Fakta om: