Roskis med posten till varje hushåll

20.4.2017 Meddelande

Rosk’n Roll avfallsservicens kundtidning Roskis delas ut i västra och östra Nyland. Den här gången handlar artiklarna bl. a. om återvinning av avfallsmaterial, avfallsservicens undersökningsprojekt och sortering i vardagen. I tidningen finns också en avfallsguide som man kan ta loss och spara. Där hittar man t.ex. avfallsstationernas öppettider.

Roskis-tidningen är en form av den lagstadgade rådgivningen. Tidningen finansieras av ekoavgiften och den delas ut som ett officiellt meddelande, också till de hushåll som har förbjudit utdelning av reklam. De som är fritidsboenden i Väst- och Östnylands får tidningen utdelad till hemadressen. Roskis-tidningens elektroniska version kan läsas på Rosk’n Rolls webbplats.

Insamlingstidtabeller och -platser för den ambulerande insamlingen hittar man från den nyutgivna Roskis-tidningen. Insamlingsbilarna Otto, som samlar in farligt avfall, och Romulus, som samlar in metallskrot, inleder sin traditionella vårturné tisdagen den 2 maj i västra Nyland och måndagen den 8 maj i östra Nyland. Insamlingstidtabeller och -platser för den ambulerande insamlingen finns även i Rosk’n Rolls väggkalender och på webbsidan www.rosknroll.fi. Tilläggsinformation får man från Rosk’n Rolls kundtjänst 020 637 7000.