Sommarjippo ordnat av Rosk'n Rolls kommunikationsavdelning.

Rosk’n Rolls avfallsrådgivningens sommarturné kommer på besök

29.6.2020 Meddelande

Det lokala avfallsbolaget Rosk’n Rolls miljöutbildare och avfallsrådgivare berättar normalt ständigt om sortering då de gör besök till exempelvis skolor eller deltar i olika evenemang. Under våren har vi p.g.a. omständigheterna haft ett uppehåll i rådgivningsbesöken. Nu är det äntligen möjligt för avfallsrådgivarna att möta kunder igen då Rosk’n Roll för första gången ordnar avfallsrådgivningens sommarturné i samband med butiker inom verksamhetsområdets alla 12 ägarkommuner.

– Idén till avfallsrådgivningens sommarturné fick sin början i att vi vill möta människor där de normalt rör sig – dvs. i den egna eller stugbyns butik. På det här sättet når vi möjligtvis också sådana människor som inte själva aktivt söker information om sortering eller avfallshantering, men ändå är intresserade och mottagliga för informationen berättar Rosk’n Rolls kontaktchef Seija Päivänsalo-Nykänen.   

Avfallsrådgivarna ställer under turnén upp sin rådgivningspunkt utanför butiken såväl i städer som i mindre byar. Vi bjuder på sorteringsanvisningar och lösningar till avfallstrubbel i vardagen. Det är också möjligt att snurra på vårt lyckohjul. Turnéns tema är återvinning av plast, men likväl ges också råd om övriga avfallssorter.  

– Så här sommartid behöver man ofta också information om sortering och mottagning av renoverings- eller trädgårdsavfall eller varför inte avfall som uppkommer när man servar motorcyckeln. Våra avfallsrådgivare hjälper och söker svar på olika avfallstrubbel, fortsätter Päivänsalo-Nykänen.

Avfallsrådgivningens sommarturné startar 1.7 från Vichtis och avslutas 14.8 i Högfors. Under den här tiden besöker vi också Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Lojo, Sibbo, Borgnäs, Askola, Borgå och Lovisa. Vi stannar minst två dagar i alla kommuner.

– Till vår gjädje fick vi ett positivt bemötande av Handelslaget Varuboden Osla, Suur-Seudun Osuuskauppa och K-affärerna redan från första kontakten.  Tack vare det kan vi via turnén ha ett ansvarssamarbete på hela verksamhetsområdet, fortsätter Päivänsalo-Nykänen.

Turnén bekostas med avfallshanteringens grundavgift och den förverkligar det kommunala avfallsbolagets lagstadgade uppgift att ge avfallsrådgivning.

Tidtabellen för avfallsrådgivningens sommarturné finns här