Rosk’n Roll utreder kundernas önskemål med en enkät på webben

31.1.2017 Meddelande

Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten utreder med hjälp av en enkät hur tjänsterna fungerar och vad som kan utvecklas.

Enkäten finns på adressen: www.webropolsurveys.com/rr_asiakaskysely.net. Du hittar den även via Rosk’n Rolls webbplats på adressen www.rosknroll.fi. Kundnöjdhetsenkäten är kontinuerligt öppen och utvecklingsobjekten utvärderas och nödvändiga åtgärder vidtas genast efter analysen. Rosk’n Roll-avfallshanteringstjänsten anser att kundernas åsikter är mycket viktiga med tanke på att utveckla avfallshanteringen.

I enkäten finns egna frågor om de olika tjänsterna, såsom om tömning av avfallskärl eller servicen på avfallsstationerna. I enkäten utreds både hur själva tjänsten fungerar och den kommunikation som stödjer användarvänligheten. Du kan svara på finska eller svenska.

Den som svarar på enkäten kan delta i en utlottning där priset är ett presentkort på 300 euro till en järnhandel för att till exempel köpa en kompostbehållare eller en sorteringsvagn som kan placeras i ett köksskåp. Under året ordnas två utlottningar, nästa lottdragning sker den 28 februari 2017.

Tidigare gav vi i uppdrag åt en utomstående forskare att utföra en kundnöjdhetsenkät och materialet samlades in i form av brev- eller telefonintervjuer.